Privaatsustingimused

Veebipoe velohunt.ee isikuandmete vastutav töötleja on Pro Shop OÜ (registrikood 11589289) asukohaga Käära Põik 9, Laiaküla, Viimsi vald 74008, Harjumaa. Telefon (+372) 5566 4566 ja e-post info@velohunt.ee.

Pro Shop OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja LHV Paytech AS-le (EveryPay).

Missuguseid isikuandmeid töödeldakse?

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
  • kauba kohaletoimetamise aadress
  • pangakonto number
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
  • klienditoe andmed
  • IP aadress

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kliendile kohaletoimetamiseks. Kliendi telefoninumbrit kasutatakse pakiautomaati jõudnud saadetise kohta kliendile teavituse saatmiseks. Kliendi e-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse kliendiga kontakteerumiseks, kui see on vajalik tellitud toodete asendamise või saatmise kohta täiendava info küsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste statistiliste ülevaadete koostamiseks ja kliendieelistuste analüüsimiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber ja kliendi nimi kasutatakse selleks, et pakkuda klientidele parimat tuge toodete ja teenustega seoses tekkinud kliendi küsimustele vastamiseks (klienditugi).

Kliendi e-posti aadressi kasutatakse kliendile arvete saatmiseks.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud ostu-müügilepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kauba kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).

Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu, mis seisneb võimalike tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil ostuajaloo andmete kogumises.

Kellele isikuandmeid edastatakse?

Kliendi nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui kaup toimetatakse kliendi soovil kohale kulleriga, edastatakse kullerteenuse pakkujale lisaks kliendi kontaktandmetele ka kliendi poolt sisestatud ja soovitud kauba kättetoimetamise aadress.

Isikuandmed edastatakse Pro Shop OÜ raamatupidajale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Velohunt.ee on majutatud Zone Media OÜ poolt hallatavas serveris. Zone Media OÜ isikuandmete kaitse põhimõtetega saab tutvuda siin: https://www.zone.ee/et/lepingud/isikuandmete-kaitse-gdpr/

Isikuandmetele on juurdepääs Pro Shop OÜ töötajatel, kes komplekteerivad e-poe tellimusi ja saavad andmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ja osutada klienditoe teenust.

Pro Shop OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja neisse saab teha parandusi veebipoe “Minu Konto” kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, saab isikuandmetega tutvuda klinditoe vahendusel. Kui isikuandetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on kliendil alati õigus see nõusolek tagasi võtta kas kliendikonto seadete alt või teavitades sellest  e-posti teel kliendituge.

Isikuandmete säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse ka kliendi isikuandmed, va sellised isikuandmed (ostuajaloo andmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete töötlemise piiramine

Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged, puudulikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Vastuväidete esitamise õigus

Kliendil on õigus seoses oma isikuandmete töötlemisega esitada vastuväiteid, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

Isikuandmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul, ühtlasi täpsustatakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse välja isikuandmed, mida ei kustutata ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel seda tehakse.

Isikuandmete ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab teda isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Uudiskirjad ja otseturustusteated

Juhul kui klient on andnud vastava nõusoleku, kasutatakse tema e-posti aadressi ja telefoninumbrit talle uudiskirjade ja otseturustusteadete saatmiseks. Kui klient ei soovi enam uudiskirju ja otseturustusteateid saada, saab ta sellest uudiskirja jaluses vastava viite alt alati loobuda või anda oma soovist teada klienditoele.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel ja selleks tuleb saata e-kiri aadressile info@velohunt.ee või helistada telefonile: (+372) 5566 4566. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).